Укрепване на път i-8 Калотина – п.в. Храбърско“ и разваляне на съществуваща връхна конструкция на пътен надлез на км. 31+063

Изготвяне на технически проект и строителство на обект: Модернизация на път i-8 „Калотина –
п.в. Храбърско“ от км 15+500 до км 32+449.08=км 32+447.20
и етапни връзки.