За нас

ВВД Консулт ООД е създадена през 2003г. Съдружници във фирмата и нейни управители са инж. Владимир Динков и инж. Димитрий Петков – бивши главни проектанти и контролни специалисти на отдел “Съоръжения” при ИПП “Транспроект”, служители с дългогодишен опит в проектирането на транспортни съоръжения.

ВВД Консулт ООД притежава значителен проектантски потенциал, основан от една страна на огромния натрупан опит от проектирани и построени обекти от нейния персонал, а от друга, на опита в използуването на съвременен софтуер за реализацията им. Практически няма важен обект от съвременната българска транспортна инфраструктура, където да не е имало участие на някой от съдружниците във фирмата.

Фирмата има богат опит от съвместна работа с други фирми за комплексни проекти, както и като подизпълнител на големи международни екипи.

ВВД Консулт ООД разполага със съвременна офис техника: мобилни и стационарни компютри, скенер, принтери, плотер, фототехника, копирна машина и др. Екипът държи на лицензната чистота на всички софтуерни продукти, пряко свързани с основната дейност на фирмата. На този етап се използуват следните приложения: SAP2000 Plus, Геотехнически софтуер – DC-Software for Foundation Engineering и GEO5, AutoCAD Revit Structure Suite, AutoCAD LT, MS Office, MS Windows.

ВВД Консулт ООД e член на Българската асоциация на консултантските фирми по железопътно строителство (БАКФЖС)