Услуги

Фирмата извършва следните услуги:

» Проучване и проектиране на нови съоръжения по транспортната инфраструктура
» Изготвяне на проекти за рехабилитация и ремонт на съществуващи съоръжения по транспортната инфраструктура
» Изготвяне на проекти за укрепване на слаби места и свлачища по транспортната инфраструктура
» Изготвяне на тръжни книжа
» Авторизиране на проекти
» Консултантски услуги
» Проекти за демонтаж на съществуващи конструкции