Започна изграждането на нов ЖП мост над река Владайска в района на Сточна гара, гр. София. Старият мост ще бъде демонтиран и ще бъде изграден нов ЖП мост за 3 коловоза, отговарящ на актуалните нормативни изисквания.

Read More

Започна строителството на нов три отворен стоманобетонен жп мост над р. Слатинска на км 5+528, на мястото на съществуващия едноотворен стоманен мост. Обектът е част от проекта „Проектиране и строителство за модернизация на железопътен участък София – Елин Пелин“.

Read More

Изготвяне на технически проект и строителство на обект: Модернизация на път i-8 „Калотина –п.в. Храбърско“ от км 15+500 до км 32+449.08=км 32+447.20и етапни връзки.

Read More

ЖП надлез (пътен подлез на ул. Козлодуй) на km 1+055.40. Обектът е част от проекта „Проектиране и строителство за модернизация на железопътен участък София – Елин Пелин“.

Read More

Нов пешеходен подлез на km 5+274. Строителството се извършва при непрекъснато ЖП движение и включва технологично укрепване тип „Берлинска стена“ между коловозите. Обектът е част от проекта „Проектиране и строителство за модернизация на железопътен участък София – Елин Пелин“.

Read More

Рехабилитация на съществуващ пешеходен подлез на km 0+865. Рехабилитацията се извършва при непрекъснато ЖП движение и включва технологично укрепване тип „Берлинска стена“ между коловозите.Обектът е част от проекта „Проектиране и строителство за модернизация на железопътен участък София – Елин Пелин“.

Read More

Нова пешеходна жп пасарела на km 13+700 в сътрудничество с инж. Емилия Петрова. Обектът е част от проекта „Проектиране и строителство за модернизация на железопътен участък София – Елин Пелин“.

Read More