Рехабилитация на съществуващ пешеходен подлез на km 0+865 – железопътен участък София – Елин Пелин

Рехабилитация на съществуващ пешеходен подлез на km 0+865. Рехабилитацията се извършва при непрекъснато ЖП движение и включва технологично укрепване тип „Берлинска стена“ между коловозите.Обектът е част от проекта „Проектиране и строителство за модернизация на железопътен участък София – Елин Пелин“.