Пътен мост в гр. Брезник

Предпроектни проучвания за подмяна на съществуващ пътен дървен мост.