Нов жп надлез (пътен подлез на ул. Козлодуй) на km 1+055.40 – железопътен участък София – Елин Пелин

ЖП надлез (пътен подлез на ул. Козлодуй) на km 1+055.40. Обектът е част от проекта „Проектиране и строителство за модернизация на железопътен участък София – Елин Пелин“.