ЖП мост на р. Слатинска – София

Започна строителството на нов три отворен стоманобетонен жп мост над р. Слатинска на км 5+528, на мястото на съществуващия едноотворен стоманен мост. Обектът е част от проекта „Проектиране и строителство за модернизация на железопътен участък София – Елин Пелин“.