English Български
ВВД Консулт ООДПроекти
Начало Услуги Персонал и технически ресурси Проекти Референции Връзка с нас ISO 9001:2000

Галерия
ЖП мост на км 92+049 на линия Мездра - Червен Бряг ЖП мост на км 92+049 на линия Мездра - Червен Бряг

ЖП мост на км 92+049 на линия Мездра - Червен Бряг ЖП мост на км 104+230 на линия Мездра - Червен Бряг

ЖП мост на км 102+605 на линия Мездра - Червен Бряг ЖП мост на км 109+144 на линия Мездра - Червен Бряг

Строителство на ЖП мостове по ЖП линия Мездра - Червен Бряг ЖП мост на км 104+230 на линия Мездра - Червен Бряг

Пътен надлез на км 321+080 в гр. Стражица Пътен надлез на км 321+080 в гр. Стражица

Пътен мост на бул. Сливница над река Владайска - гр. София Пътен мост на бул. Сливница над река Владайска - гр. София

ЖП надлез над бул. Ботевградско шосе - гр. София Трамвайно ухо при ажтогара Изток - бул. Ботевградско шосе

ЖП надлез над крайречен булевард - гр. Шумен ЖП надлез над крайречен булевард - гр. Шумен

Пътен подлез на предгаров площад - гр. Враца ЖП подлез за петролна база Пиргово

ЖП подлез за петролна база Пиргово Пътен надлез над ЖП линия Ореш - Белене за АЕЦ-Белене

ЖП мост над река Провадийска за ферибота Варна - Иличовск ЖП мост над река Провадийска за ферибота Варна - Иличовск

Съоръжение на km 107+267 в междугарието Банско-Разлог Идеен проект на естакада за нов пътнически терминал на летище София-въложител Главболгарстрой

Подпорни стени в междугарието Велинград-Цветино от ж.п.л. Септември-Добринище Пешеходен мост в с. Горна Малина на р. Макоцевска

Стоманени конструкции в Лукойл-Нефтохим Бургас Естакади и стоманени конструкции в Лукойл-Нефтохим Бургас

Конструкция на естакада по жп линия Карнобат-Синдел Нови естакади по жп линия Карнобат-Синдел

Пътен надлез Калояновец Инфраструктурата на Дунав мост II Видин- Калафат. Пътен надлез за Кула.

Инфраструктурата на Дунав мост II Видин- Калафат. Проектантите на ВВД Консулт ООД. Инфраструктурата на Дунав мост II Видин- Калафат. Пътен надлез над жп линията за Кошава.

Инфраструктурата на Дунав мост II Видин- Калафат. Пътен надлез за Ново село. Инфраструктурата на Дунав мост II Видин- Калафат. Пътен надлез при входа на гр. Видин.

Инфраструктурата на Дунав мост II Видин- Калафат. Пътен надлез над жп линията за Кошава. Жп линия Свиленград-Турска граница. Строителство на жп мост над р. Марица.

Висящ пешеходен мост над р. Струма в землището на г. Сандански. Жп линия Свиленград-Турска граница. Жп мост на км 308+593 - изпитване на съоръжението.

Жп линия Свиленград-Турска граница. Жп мост на км 304+779. Жп линия Свиленград-Турска граница. Реконструкция на жп мостове.

Жп линия Свиленград-Турска граница. Строителство на жп мост над р. Марица. Реконструкция на мостово съоръжение над р. Струма - общ. Сандански.

Жп мост на км. 143+013 по път 2 на река Въча. Жп мост на км. 143+013 по път 1 на река Въча.

Жп мост на км. 143+013 по път 2 на река Въча. Жп мост на км. 143+013 по път 1 на река Въча.

Жп мост на км. 143+013 по път 2 на река Въча. Жп мост на км. 143+013 по път 1 на река Въча.

Жп мост на км. 143+013 по път 2 на река Въча. Жп мост на км. 143+013 по път 1 на река Въча.

Жп мост на км. 143+013 по път 2 на река Въча. Жп мост на км. 143+013 по път 1 на река Въча.

Жп мост на км. 143+013 по път 2 на река Въча. Жп мост на км. 143+013 по път 1 на река Въча.

Жп мост на км. 143+013 по път 2 на река Въча. Жп мост на км. 143+013 по път 1 на река Въча.

Проекти
Като дългогодишни проектанти, преди създаването на ВВД Консулт ООД, основателите на фирмата са участвали при проектирането и строителството на следните по-важни обекти:

»   Фериботна връзка Варна - Иличовск
»   Удвояване и електрификация жпл Мездра - Червен бряг
»   Удвояване и електрификация жпл Шумен - Каспичан
»   Удвояване и електрификация жпл Карнобат - Синдел
»   Реконструкция бул. Ботевградско шосе – гр. София
»   АМ “Марица”
»   АМ “Тракия”
»   АМ “Люлин”

Учредителите на фирмата имат участие при изработката на типови проекти за железопътни съоръжения от ИПП “Транспроект” на:

»   водостоци
»   подпорни стени
»   пешеходни подлези
»   сглобяеми връхни конструкции на мостове от обикновен бетон
»   сглобяеми връхни конструкции на мостове от напрегнат бетон

Досега “ВВД Консулт” ООД е извършила следните по-значими услуги:

»   Дунав Мост 2 Видин – Калафат, Българска Инфраструктура – Работен проект на 11 големи и 26 малки пътни и железопътни съоръжения
»   Хидротехнически възел “Цанков камък” – Независим контрол с Доклад за оценка на съответствието за проектите на големите пътни съоръжения
»   Пътен подлез на km 107+267 по жпл Белица – Разлог – работен проект
»   Жп мост на km 305+581 от III-та линия – подмяна на връхната конструкция – работен проект
»   Северна дъга на околовръстния път на гр. София. Мост над р. Черна бара на km 6+390 – работен проект
»   Комуникационен подлез за преминаване под ж.п. линията Червен Бряг - Златна Панега в района на керамичен завод "Успех" АД в гр. Луковит - работен проект
»   Аварийно възстановяване и изграждане на нови изкуствени съоръжения в междугарието Велинград-Цветино-Аврамово от 16-та ж.п. линия Септември-Добринище - работни проекти
»   Нови изкуствени съоръжения в междугарието Аврамово - Черна места от 16-та ж.п. линия Септември-Добринище - работни проекти
»   Мост при пътен възел Сарая - гр. Русе - ремонт и усилване на конструкцията - работен проект
»   Пешеходен мост над р. Макоцевска - с. Горна малина - работен проект
»   Идеен проект за пътна естакада на нов пътнически терминал към летище София - възложител Главболгарстрой
»   Пътен мост над р. Бели Вит - с. Рибарица - работен проект
»   Супервизия на проекта за обект "Ж.п. линия Пловдив-Свиленград - електрификация и обновяване. Фаза I: Крумово-Първомай"
»   Аварийно възстановяване на железния път в междугарието Макоцево - Долно Камарци по трета ж.п. линия - работен проект
»   Увеличаване на пропускателната способност чрез подобряване параметрите на железния път и увеличаване на проектните скорости на жп линия София – Карлово – Зимница
»   Комуникационни естакади и метални конструкции за обект Терминал за пълнене на автоцистерни в Лукойл-Нефтохим Бургас - работен проект
»   Удвояване и електрификация на жп линия Карнобат-Синдел -26 бр. големи съоръжения - работен проект
»   Техническа помощ за модернизация на железопътна линия София - Видин. Мостове.
»   Електрификация и реконструкция на жп линия Пловдив-Свиленград от коридори IV И IX Фаза II: Първомай-Свиленград - работни проекти
»   Електрификация и реконструкция на жп линия Свиленград - Турска граница - работни проекти, общо 8 съоръжения: RB04, RB08, RB10 – нови и RB13,14,15,16,17 - рехабилитации.
»   Техническа помощ за възстановяване на проектните параметри на жп линия Русе-Варна. Мостове и водостоци. Технически проекти.
»   Техническа помощ за развитие на железопътен възел София. Мостове. Етап I и етап II. Идеен проект за развитие.
»   Техническа помощ за подновяване и реконструкция на железопътния участък Пловдив - Михайлово. Съоръжения.
»   Техническа помощ за изграждане на Интермодален терминал в Южен-Централен район на планиране в България-Пловдив. Съоръжения.
»   Техническа помощ за развитие на железопътен възел Бургас. Съоръжения.
»   Висящ пешеходен мост над р. Струма в землището на община Сандански – работен проект.
»   Реконструкция на мостово съоръжение над р. Струма при km 0+610 на Общински път BLG 1234 (път I-1, Кресна – Сандански – път III - 1082 ) работен проект.
»    Рехабилитация на железопътната отсечка Церковски – Бургас – 132 малки и големи съоръжения.
»   Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив.
Позиция 1-Модернизация на отсечката Септември - Пазарджик.
Позиция 2-Модернизация на отсечката Пазарджик- Стамболийски.
Позиция 3-Модернизация на отсечката Стамболийски - Пловдив.
»   Подмяна на стоманена конструкция с нова стоманобетонна на жп мост на km 77+991 в района на гара Дойренци.
»   Реконструкция и електрификация на жп линия Пловдив – Свиленград.Жп отсечка Харманли – Свиленград. Пътни надлези.
»   Техническа помощ за модернизация на железопътна линия Радомир – Кулата.
»   Път III-1903 Път II-19 - Eлешница - Път II-84 Мост при км 1+550 над р.Места.
»   Подлез в гр. Пловдив при пресичането на ж.п. линията с ул. Модър и ул. Царевец.
»   Пътен подлез при Централна гара София
»   Възстановяване на проектна скорост в участъка София – Мездра път № 2, Позиция № 1 – отсечката от km 5+584 до km 12+090.
»   Възстановяване на проектна скорост в участъка София – Мездра път № 2, Позиция № 2 – отсечката от km 33+485 до km 41+578.
»   Актуализация на идеен проект и изработване на технически проект на жп участък Видин – Медковец по проект: „Проектиране на строителство на железопътна линия Видин – София: Актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин – Медковец“. Проектът включва 9 виадукта, 8 жп моста, 6 пътни, 7 селскостопански и 2 пешеходни подлеза, както и 2 пешеходни надлеза.
»   Изготвяне на ПУП и технически проект за модернизация на железопътни участъци: „гара Подуяне – гара Биримирци“, „гара Биримирци – гара Подуяне разпределителна“, „гара София – гара Елин Пелин“ и „гара Казичене – гара Равно поле – гара Столник“, за проект „Развитие на железопътен възел София“. Проектът включва 5 жп моста, 4 жп надлеза, един жп подлез, 2 пътни надлеза, 10 пешеходни подлеза, 5 пешеходни надлеза, 2 сеслскостопански подлеза, 45 водостока и прокара и над 2000 м подпорни стени.
»   Изготвяне на ПУП и Технически проекти за проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: железопътни участъци София - Елин Пелин и Елин Пелин - Септември” за участък Ихтиман – Септември. Проектът включва 40 бр. мостове и виадукти, 3000 м подпорни стени с височина до 15 м и водостоци и прокари - 50 бр.

© ВВД Консулт ООД 2016
 
Design: L. Yotsov