English Български
ВВД Консулт ООДУслуги
Начало Услуги Персонал и технически ресурси Проекти Референции Връзка с нас ISO 9001:2008
ISO 9001:2008
ISO 9001:2008 ISO 9001:2008 ISO 9001:2008
Сертификат на ВВД Консулт OОД за качество - ISO 9001:2008


ДЕКЛАРАЦИЯ

на ръководството на “ВВД Консулт” ООД
за политика по качеството oт 01.02.2013 г.


ВВД Консулт ООД е специализирана фирма за изготвяне на инвестиционни проекти и консултации за всички видове съоръжения от транспортната инфраструктура – пътна, железопътна, въздушна и водна.

Като дружество с позиции на пазара ние съзнаваме, че развитието и просперитетът ни зависят от убедеността на нашите възложители в способността ни да гарантираме пълното задоволяване на очакванията им по отношение качеството на извършваните услуги.

За запазване и повишаване доверието на нашите възложители и партньори ръководството на дружеството декларира, че:
  1. Гарантира качеството на изпълнявания комплекс от услуги чрез въвеждане, поддържане и ефективно функциониране на система за управление на качеството, съответстваща на ISO 9001:2008, която непрекъснато ще развива и адаптира към изискванията на международните стандарти.


  2. Осигурява необходимите ресурси за ефективното функциониране на системата.


  3. Осигурява приоритет на качеството при изпълнението на проектните услуги през всичките им стадии.


  4. Осигурява специализиран и независим контрол на качеството и действието на Системата за управление на качеството.


  5. Провежда иновационна политика, насочена към повишаване на качеството на продуктите от своята дейност.


  6. Осигурява висококвалифицирани и професионално информирани сътрудници за всички дейности.


  7. Проверява ежегодно и провежда мероприятия за непрекъснато подобряване на качеството и действието на Системата за управление на качеството.
Политиката на “ВВД Консулт” ООД в областта на качеството е разгласена и разяснена на целия персонал. Процедурите и нормативно-техническата документация са задължителни за изпълнение и се спазват от всички работещи в дружеството.

Управител: инж. В. Динков
© ВВД Консулт ООД 2016
 
Design: L. Yotsov