Начало

Добре дошли
ВВД Консулт ООД е специализирана фирма за изготвяне и авторизиране на инвестиционни проекти и консултации за всички видове съоръжения от транспортната инфраструктура – пътна, железопътна, въздушна и водна.

Фирмата има основен предмет на дейност проектиране на транспортни съоръжения:

» железопътни и пътни мостове
» надлези и подлези
» пешеходни подлези и пасарели
» подпорни стени
» укрепване на слаби места
» прокари и водостоци

ВВД Консулт ООД има опит в проучването, проектирането, техническия контрол и надзора на такива съоръжения.